Wprowadź wyszukiwanie

Przekaźniki pomiarowe monitorujące sieć

Selektor produktów

LEGENDA:
– NO – styk normalnie otwarty
– NC- styk normalnie zamknięty
– NOrd – styk normalnie otwarty z opóźnieniem
– SC – styk półprzewodnikowy
– S – śrubowe
– PS – terminal śrubowy
– PC – terminal zapadkowy
– PT – terminal wtykowy

RL9075

Monitor bezpieczników

RN9075

Monitor bezpieczników

UG5124

Monitor obwodu wyłączającego

IL9176

Przekaźnik podprądowy z wskaźnikiem fazy

IK9168

Wskaźnik fazy

SK9168

Wskaźnik fazy

RK9872

Monitor faz

IK9169

Monitor faz

RK9169

Monitor faz

SK9169

Monitor faz

IL9059

Przekaźnik sekwencji faz

SL9059

Przekaźnik sekwencji faz

OA9059

Przekaźnik sekwencji faz

BA9041

Przekaźnik sekwencji faz

AI941N

Przekaźnik sekwencji faz

MK9056N

Przekaźnik sekwencji faz

IK9178

Wskaźnik sekwencji faz

SK9178

Wskaźnik sekwencji faz

IK9179

Przekaźnik sekwencji faz

RK9179

Przekaźnik sekwencji faz

SK9179

Przekaźnik sekwencji faz

AK9840

Przekaźnik asymetrii

BA9040

Przekaźnik asymetrii

MK9040N

Przekaźnik asymetrii

BA9042

Przekaźnik asymetrii

BA9837

Przekaźnik częstotliwości

AA9837

Przekaźnik częstotliwości

AA9838

Przekaźnik częstotliwości

IL9837

Przekaźnik częstotliwości

SL9837

Przekaźnik częstotliwości

IL9069

Monitor przewodu neutralnego

SL9069

Monitor przewodu neutralnego

IL9075

Monitor bezpieczników

IP9075

Monitor bezpieczników

SL9075

Monitor bezpieczników

SP9075

Monitor bezpieczników

UG9075

Monitor bezpieczników

IK9143

Przekaźnik częstotliwości

SK9143

Przekaźnik częstotliwości

MK9837N

Przekaźnik częstotliwości

MH9837

Przekaźnik częstotliwości

MK9837N/5_0

Przekaźnik częstotliwości

MH9837/5_0

Przekaźnik częstotliwości

MK9143N

Przekaźnik częstotliwości

MH9143

Przekaźnik częstotliwości

RL9877

Monitor faz

RN9877

Monitor faz

IL9086

Monitor faz z termistorowym zabezpieczeniem silnika

SL9086

Monitor faz z termistorowym zabezpieczeniem silnika

IL9087

Monitor faz

SL9087

Monitor faz

BD9080

Monitor faz