Wprowadź wyszukiwanie

Urządzenia monitorujące

DOLD oferuje kompleksową ofertę przekaźników pomiarowych i monitorujących do indywidualnych potrzeb. Urządzenia wykrywają i zapewniają wczesne powiadomienie, jeśli naruszone zostaną krytyczne ograniczenia zmiennych elektrycznych, takich jak prąd, napięcie, moc, rezystancja izolacji itp. Pozwala to na uniknięcie niebezpieczeństwa dla ludzi i maszyn. Ponadto zwiększy się dostępność twoich maszyn i systemów, a przestoje produkcyjne zostaną zminimalizowane. Oferta DOLD obejmuje zarówno standardowe urządzenia do monitorowania poszczególnych zmiennych, jak i wielofunkcyjne urządzenia, a także elastyczne systemy komunikatów o błędach.

Monitory prądów cząstkowych

Monitory stanu izolacji

Urządzenia do lokalizacji uszkodzeń izolacji

Urządzenia powiadamiające o błędach

Przekaźniki pomiarowe i monitorujące

Akcesoria