Wprowadź wyszukiwanie

Monitory prądów cząstkowych

Selektor produktów

LEGENDA:
– NO – styk normalnie otwarty
– NC- styk normalnie zamknięty
– NOrd – styk normalnie otwarty z opóźnieniem
– SC – styk półprzewodnikowy
– S – śrubowe
– PS – terminal śrubowy
– PC – terminal zapadkowy
– PT – terminal wtykowy
– TK – klawisz testowy
– CK – klawisz kasowania
– BCD – wykrywanie uszkodzonego przewodnika

IL5882

Monitor prądów cząstkowych

SL5882

Monitor prądów cząstkowych

IR5882

Monitor prądów cząstkowych z wbudowanym przekładnikiem

RN5883

Monitor prądów cząstkowych