Wprowadź wyszukiwanie

Urządzenia do lokalizacji uszkodzeń izolacji

Selektor produktów

LEGENDA:
– NO – styk normalnie otwarty
– NC- styk normalnie zamknięty
– NOrd – styk normalnie otwarty z opóźnieniem
– SC – styk półprzewodnikowy
– S – śrubowe
– PS – terminal śrubowy
– PC – terminal zapadkowy
– PT – terminal wtykowy

RR5886

Generator prądu testowego

RR5887

Lokalizator wady izolacji