Wprowadź wyszukiwanie

Przekaźniki pomiarowe do systemów generowania mocy

Selektor produktów

LEGENDA:
– NO – styk normalnie otwarty
– NC- styk normalnie zamknięty
– NOrd – styk normalnie otwarty z opóźnieniem
– SC – styk półprzewodnikowy
– S – śrubowe
– PS – terminal śrubowy
– PC – terminal zapadkowy
– PT – terminal wtykowy

RP9800

Monitor napięcia i częstotliwości

RP9810

Monitor napięcia i częstotliwości

RP9811

Monitor napięcia i częstotliwości