Wprowadź wyszukiwanie

Monitorowanie postoju / prędkości

Selektor produktów

LEGENDA:
– NO – styk normalnie otwarty
– NC- styk normalnie zamknięty
– NOrd – styk normalnie otwarty z opóźnieniem
– SC – styk półprzewodnikowy
– S – śrubowe
– PS – terminal śrubowy
– PC – terminal zapadkowy
– PT – terminal wtykowy

BH5932

Monitor prędkości lub postoju

LH5946

Monitor postoju

UH5947

Monitor prędkości

UH6932

Monitor prędkości

UH6937

Monitor prędkości i częstotliwości