Wprowadź wyszukiwanie

Selektor produktów

LEGENDA:
– NO – styk normalnie otwarty
– NC- styk normalnie zamknięty
– NOrd – styk normalnie otwarty z opóźnieniem
– S – śrubowe
– PS – terminal śrubowy
– PC – terminal zapadkowy
– PT – terminal wtykowy

BG7925

Opóźnienie rozłączenia

BH7925

Opóźnienie rozłączenia

BG7926

Opóźnienie rozłączenia

LG7927

Opóźnienie załączenia

LG7928

Opóźnienie rozłączenia

IL7824

Opóźnienie rozłączenia

IN7824

Opóźnienie rozłączenia

BA7924

Opóźnienie rozłączenia