Wprowadź wyszukiwanie

Moduły rozszerzające, opóźniające i interfejsowe

Moduły rozszerzające, opóźniające i sprzęgające od DOLD pozwalają na mnożenie styków, a także na konkretne wyłączanie lub przełączanie określonych funkcji.

Moduły rozszerzające

Moduły opóźniające

Moduły interfejsowe