Wprowadź wyszukiwanie

Urządzenia łagodnego rozruchu

Selektor produktów

LEGENDA:
– NO – styk normalnie otwarty
– NC- styk normalnie zamknięty
– NOrd – styk normalnie otwarty z opóźnieniem
– SC – styk półprzewodnikowy
– S – śrubowe
– PS – terminal śrubowy
– PC – terminal zapadkowy
– PT – terminal wtykowy
– T – monitorowanie temperatury
– N – monitorowanie systemu

UG9019

Softstart z funkcją softstopu

UH9018

Softstart z miękkim wybiegiem

PF9029

Softstart dla pomp grzewczych

IL9017

Softstart

SL9017

Softstart

IL9017/300

Softstart z funkcją softstopu

BA9010

Softstart

BN9011

Softstart

BI9028/900

Softstart

RP9210/300

Softstart / softstop z funkcją nawrotną

GI9014

Softstart / softstop

GF9016

Softstart z funkcją softstopu

BA9019

Softstart z funkcją softstopu

BL9025

Softstart

BI9025

Softstart

BI9028

Softstart z funckją softstopu DC

BL9028

Softstart z funkcją softstopu DC

GI9015

Softstart / softstop

BA9026

Softstart z funkcją softstopu

GE9015

Softstart z funckją softstopu