Wprowadź wyszukiwanie

Energoelektronika

Wymagające zadania napędowe wymagają wydajnych i elastycznych rozwiązań urządzeń. Energoelektronika od DOLD zawiera szeroką gamę ofert produktów składających się ze styczników półprzewodnikowych, softstartów i urządzeń hamujących, a także styczników nawrotnych, sterowników prędkości obrotowych oraz wielofunkcyjnych urządzeń sterujących silnikiem. Produkty te odgrywają dużą rolę w nowoczesnych systemach sterowania silnikiem.

Przekaźniki półprzewodnikowe / styczniki

Styczniki nawrotne

Urządzenia łagodnego rozruchu

Przekaźniki hamowania silnika

Kontrolery prędkości

Wielofunkcyjne urządzenia kontroli silnika