Wprowadź wyszukiwanie

Selektor produktów

LEGENDA:
– NO – styk normalnie otwarty
– NC- styk normalnie zamknięty
– NOrd – styk normalnie otwarty z opóźnieniem
– SC – styk półprzewodnikowy
– S – śrubowe
– PS – terminal śrubowy
– PC – terminal zapadkowy
– PT – terminal wtykowy

BH9253

Stycznik nawrotny

BH9255

Stycznik nawrotny z monitorowaniem prądu

BI9254

Stycznik nawrotny z funkcją softstartu i aktywnym monitorowaniem mocy