Wprowadź wyszukiwanie

Wielofunkcyjne przekaźniki pomiarowe

Selektor produktów

LEGENDA:
– NO – styk normalnie otwarty
– NC- styk normalnie zamknięty
– NOrd – styk normalnie otwarty z opóźnieniem
– SC – styk półprzewodnikowy
– S – śrubowe
– PS – terminal śrubowy
– PC – terminal zapadkowy
– PT – terminal wtykowy

MK9300N

Multifunkcyjny przekaźnik pomiarowy

MH9300

Multifunkcyjny przekaźnik pomiarowy

RL9877

Monitor faz

RN9877

Monitor faz

IL9086

Monitor faz z termistorowym zabezpieczeniem silnika

SL9086

Monitor faz z termistorowym zabezpieczeniem silnika

IL9087

Monitor faz

SL9087

Monitor faz

IL9077

Przekaźnik nad/podnapięciowy

IP9077

Przekaźnik nad/podnapięciowy

SL9077

Przekaźnik nad/podnapięciowy

SP9077

Przekaźnik pod/nadnapięciowy

BD9080

Monitor faz