Wprowadź wyszukiwanie

Przekaźniki pomiarowe monitorujące wartości fizyczne

Selektor produktów

LEGENDA:
– NO – styk normalnie otwarty
– NC- styk normalnie zamknięty
– NOrd – styk normalnie otwarty z opóźnieniem
– SC – styk półprzewodnikowy
– S – śrubowe
– PS – terminal śrubowy
– PC – terminal zapadkowy
– PT – terminal wtykowy
– IPM – impulsy na minutę

BD5936

Monitor postoju silnika

IK9144

Monitor postoju silnika

IL9144

Monitor postoju silnika

SK9144

Monitor postoju silnika

SL9144

Monitor postoju silnika

BA9055

Monitor prędkości silnika

AA9050

Monitor prędkości silnika

IK9055

Monitor prędkości silnika

IL9055

Monitor prędkości silnika

SK9055

Monitor prędkości silnika

SL9055

Monitor prędkości silnika

MK9055N

Monitor prędkości silnika

MH9055

Monitor prędkości silnika

MK9055N/5__

Monitor prędkości silnika

MH9055/5__

Monitor prędkości silnika

IL9151

Przekaźnik poziomu

SL9151

Przekaźnik poziomu

MK9151N

Przekaźnik poziomu

BA9094

Przekaźnik monitorowania temperatury

IK9094

Przekaźnik monitorowania temperatury

IL9094

Przekaźnik monitorowania temperatury

SK9094

Przekaźnik monitorowania temperatury

SL9094

Przekaźnik monitorowania temperatury

BA9038

Termistorowy przekaźnik zabezpieczający silnik

AI938

Termistorowy przekaźnik zabezpieczający silnik

IL9163

Termistorowy przekaźnik zabezpieczający silnik

SL9163

Termistorowy przekaźnik zabezpieczający silnik

MK9163N

Termistorowy przekaźnik zabezpieczający silnik

MK9163N ATEX

Termistorowy przekaźnik zabezpieczający silnik

MK9003 ATEX

Termistorowy przekaźnik zabezpieczający silnik

IK9076

Monitor zaworu – monitorowanie przewodnika

SK9076

Monitor zaworu – monitorowanie przewodnika