Wprowadź wyszukiwanie

Przekaźniki pomiarowe monitorujące prąd

Selektor produktów

LEGENDA:
– NO – styk normalnie otwarty
– NC- styk normalnie zamknięty
– NOrd – styk normalnie otwarty z opóźnieniem
– SC – styk półprzewodnikowy
– S – śrubowe
– PS – terminal śrubowy
– PC – terminal zapadkowy
– PT – terminal wtykowy

MK9053N

Przekaźnik prądowy

BA9053

Przekaźnik prądowy

MK9063N

Przekaźnik prądowy

MH9063

Przekaźnik prądowy

IL9277

Przekaźnik nad/podprądowy

SL9277

Przekaźnik nad/podprądowy

SL9277CT

Przekaźnik nad/podprądowy

IP9277

Przekaźnik nad/podprądowy

SP9277

Przekaźnik nad/podprądowy

SP9277CT

Przekaźnik nad/podprądowy

SL9277CT

Przekaźnik nad/podprądowy

IP9278

Przekaźnik asymetryczny prądu

SP9278

Przekaźnik asymetryczny prądu

SP9278CT

Przekaźnik asymetryczny prądu

IK9270

Przekaźnik nadprądowy

SK9270

Przekaźnik nadprądowy

IL9270

Przekaźnik nadprądowy

SL9270

Przekaźnik nadprądowy

SL9270CT

Przekaźnik nadprądowy

IP9270

Przekaźnik nadprądowy

SP9270

Przekaźnik nadprądowy

SP9270CT

Przekaźnik nadprądowy

IK9272

Przekaźnik nadprądowy

SK9272

Przekaźnik nadprądowy

IL5201/20007

Przekaźnik nadprądowy

SL5201/20007CT

Przekaźnik nadprądowy

IK9271

Przekaźnik podprądowy

SK9271

Przekaźnik podprądowy

IL9271

Przekaźnik podprądowy

SL9271

Przekaźnik podprądowy

IP9271

Przekaźnik podprądowy

SP9271

Przekaźnik podprądowy

SL9271CT

Przekaźnik podprądowy

SP9271CT

Przekaźnik podprądowy

IK9273

Przekaźnik podprądowy

SK9273

Przekaźnik podprądowy

IK8839

Monitor prądu

IL8839

Monitor prądu

IK9138

Monitor prądu

IK9139

Monitor prądu

RL9853

Przekaźnik prądowy