Wprowadź wyszukiwanie

Przekaźniki pomiarowe monitorujące obciążenie

Selektor produktów

LEGENDA:
– NO – styk normalnie otwarty
– NC- styk normalnie zamknięty
– NOrd – styk normalnie otwarty z opóźnieniem
– SC – styk półprzewodnikowy
– S – śrubowe
– PS – terminal śrubowy
– PC – terminal zapadkowy
– PT – terminal wtykowy

MK9397N

Monitor obciążenia silnika

MH9397

Monitor obciążenia silnika

BH9097

Monitor obciążenia silnika

BH9098

Nadajnik obciążenia silnika

BA9065

Monitor niedociążenia silnika (Cosφ)

MK9065

Monitor niedociążenia silnika (Cosφ)

IK9065

Monitor niedociążenia silnika (Cosφ)

SK9065

Monitor niedociążenia silnika (Cosφ)

SL9065CT

Monitor niedociążenia silnika (Cosφ)

BH9140

Monitor mocy zwrotnej

RP9140

Monitor mocy zwrotnej