Wprowadź wyszukiwanie

Modułowy i konfigurowalny system bezpieczeństwa SAFEMASTER PRO monitoruje wszystkie obwody bezpieczeństwa Państwa maszyn i instalacji – w prosty, elastyczny i bezpieczny sposób. System bezpieczeństwa DOLD składa się z jednostki sterującej i maksymalnie 14 modułów rozszerzających. Dostępne są moduły tylko wejściowe, tylko wyjściowy jak i połączone moduły wejścia / wyjścia w celu prostego dopasowania do danego zadania. SAFEMASTER PRO  posiada certyfikat TÜV. Projekt systemu odbywa się za pomocą programu SAFEMASTER PRO Designer na podstawie obsługi graficznej typu „przeciągnij i upuść”.

Selektor produktów

LEGENDA:
– NO – styk normalnie otwarty
– NC- styk normalnie zamknięty
– NOrd – styk normalnie otwarty z opóźnieniem
– SC – styk półprzewodnikowy
– ES – awaryjny stop
– LB – kurtyna świetlna
– SG – brama bezpieczeństwa
– TH – „bezpieczne dwie-ręce”
– SM – mata bezpieczeństwa

UG6911.10

Jednostka sterująca

UG6916.10

Moduł wejściowy/wyjściowy

UG6913.08

Moduł wejściowy

UG6913.12

Moduł wejściowy

UG6913.16

Moduł wejściowy

UG6912.02

Moduł wyjściowy OSSD

UG6912.04

Moduł wyjściowy OSSD

UG6912.14

Moduł wyjściowy, rozszerzenie przekaźnikowe

UG6912.28

Moduł wyjściowy, rozszerzenie przekaźnikowe

UG6914.04/000

Wyjściowy moduł przekaźnikowy

UG6914.04/008

Wyjściowy moduł przekaźnikowy

UG6917/002

Moduł monitorowania prędkości

UG6917/102

Moduł monitorowania prędkości

UG6917/112

Moduł monitorowania prędkości

UG6917/202

Moduł monitorowania prędkości

UG6917/222

Moduł monitorowania prędkości

UG6917/302

Moduł monitorowania prędkości

UG6917/332

Moduł monitorowania prędkości

UG6918

Przedłużacz magistrali

UG6951

Moduł CANopen

UG6952

Moduł Profibus DP

UG6954

Moduł Profinet