Wprowadź wyszukiwanie

Bezprzewodowy system bezpieczeństwa

Selektor produktów

LEGENDA:
– NO – styk normalnie otwarty
– NC- styk normalnie zamknięty
– NOrd – styk normalnie otwarty z opóźnieniem
– SC – styk półprzewodnikowy
– S – śrubowe
– PS – terminal śrubowy
– PC – terminal zapadkowy
– PT – terminal wtykowy

UH6900

Bezprzewodowy moduł bezpieczeństwa

UH6900 GC

Bezprzewodowy moduł bezpieczeństwa – kontroler grupy

UH6900 GR

Bezprzewodowy moduł bezpieczeństwa – odbiornik grupy

BI6910

Bezprzewodowy moduł bezpieczeństwa

RE6910

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania

BI5910

Bezprzewodowy moduł bezpieczeństwa

RE5910

Bezprzewodowy pilot awaryjnego stopu