Wprowadź wyszukiwanie

Przekaźniki pomiarowe monitorujące napięcie

Selektor produktów

LEGENDA:
– NO – styk normalnie otwarty
– NC- styk normalnie zamknięty
– NOrd – styk normalnie otwarty z opóźnieniem
– SC – styk półprzewodnikowy
– S – śrubowe
– PS – terminal śrubowy
– PC – terminal zapadkowy
– PT – terminal wtykowy

IP5201/40015

Przekaźnik podnapięciowy

RL9836

Przekaźnik napięciowy

RL9854

Przekaźnik napięciowy

MK9064N

Cyfrowy przekaźnik napięciowy

MH9064

Cyfrowy przekaźnik napięciowy

BA9054

Przekaźnik pod/nadnapięciowy

MK9054N

Przekaźnik pod/nadnapięciowy

BA9036

Przekaźnik napięciowy

BA9037

Przekaźnik napięciowy

IK9044

Monitor pod/nadnapięciowy or tętnienia resztkowego

IK9046

Monitor pod/nadnapięciowy or tętnienia resztkowego

MK9046N

Monitor napięciowy

IK9170

Przekaźnik nadnapięciowy

SK9170

Przekaźnik nadnapięciowy

IK9172

Przekaźnik nadnapięciowy

SK9172

Przekaźnik nadnapięciowy

BA9043

Przekaźnik podnapięciowy

AA9943

Przekaźnik podnapięciowy

BC9190N

Przekaźnik podnapięciowy z detekcją awarii faz

IK9171

Przekaźnik podnapięciowy

IL9171

Przekaźnik podnapięciowy

SK9171

Przekaźnik podnapięciowy

SL9171

Przekaźnik podnapięciowy

IK9173

Przekaźnik podnapięciowy

SK9173

Przekaźnik podnapięciowy

IL9071

Przekaźnik podnapięciowy

SL9071

Przekaźnik podnapięciowy

RK9871

Przekaźnik podnapięciowy

IL9079

Przekaźnik podnapięciowy z wykrywaniem automatycznego ponownego zamykania

SL9079

Przekaźnik podnapięciowy z wykrywaniem automatycznego ponownego zamykania

BA9054/331

Monitor baterii i systemów awaryjnego zasilania

BA9054/332

Monitor baterii i systemów awaryjnego zasilania

IL9077

Przekaźnik pod/nadnapięciowy

IP9077

Przekaźnik pod/nadnapięciowy

SL9077

Przekaźnik nad/podnapięciowy

SP9077

Przekaźnik pod/nadnapięciowy