Wprowadź wyszukiwanie

Monitory stanu izolacji

Selektor produktów

LEGENDA:
– NO – styk normalnie otwarty
– NC- styk normalnie zamknięty
– NOrd – styk normalnie otwarty z opóźnieniem
– SC – styk półprzewodnikowy
– S – śrubowe
– PS – terminal śrubowy
– PC – terminal zapadkowy
– PT – terminal wtykowy

RN5897/010

RN5897/300

LK5896/900

IN5880/711

Monitor stanu izolacji do przestrzeni medycznych

IP5880/711

Monitor stanu izolacji do przestrzeni medycznych

BD5877/241

Przekaźnik monitorujący stan izolacji uzwojeń silnika