Wprowadź wyszukiwanie

Specyficzne urządzenia instalacyjne

Selektor produktów

LEGENDA:
– NO – styk normalnie otwarty
– NC- styk normalnie zamknięty
– NOrd – styk normalnie otwarty z opóźnieniem
– SC – styk półprzewodnikowy
– S – śrubowe
– PS – terminal śrubowy
– PC – terminal zapadkowy
– PT – terminal wtykowy

IK8832

Buczek

SK8832

Buczek

RK8832

Buczek

IK5115

Wskaźnik

IK3070/200

Przekaźnik hybrydowy

IK8830

Przełącznik krokowy

IK8715

Przekaźnik priorytetowy

IK9078

Przekaźnik główny

SK9078

Przekaźnik główny

IK8831

Przełącznik serii

IK8701

Przekaźnik interfejsowy / wejście-wyjście

IL8701

Przekaźnik interfejsowy / wejście-wyjście

IN8701

Przekaźnik interfejsowy / wejście-wyjście