Wprowadź wyszukiwanie

Przełączniki zdalnego przełączania

Selektor produktów

LEGENDA:
– NO – styk normalnie otwarty
– NC- styk normalnie zamknięty
– NOrd – styk normalnie otwarty z opóźnieniem
– SC – styk półprzewodnikowy
– S – śrubowe
– PS – terminal śrubowy
– PC – terminal zapadkowy
– PT – terminal wtykowy

IK8702

Przełącznik zdalny (przekaźnik impulsowy)

SK8702

Przełącznik zdalny (przekaźnik impulsowy)

IK8702/200

Przełącznik zdalny (przekaźnik impulsowy)

SK8702/200

Przełącznik zdalny (przekaźnik impulsowy)

IK8800

Przełącznik zdalny (przekaźnik impulsowy)

IL8800

Przełącznik zdalny (przekaźnik impulsowy)

IK8805

Przełącznik zdalny do centralnych operacji przełączania

IL8805

Przełącznik zdalny do centralnych operacji przełączania

IK8807

Przełącznik zdalny do centralnych operacji przełączania

IL8809

Przełącznik zdalny do centralnych operacji przełączania