Wprowadź wyszukiwanie

Przełączniki czasowe

Selektor produktów

LEGENDA:
– NO – styk normalnie otwarty
– NC- styk normalnie zamknięty
– NOrd – styk normalnie otwarty z opóźnieniem
– SC – styk półprzewodnikowy
– S – śrubowe
– PS – terminal śrubowy
– PC – terminal zapadkowy
– PT – terminal wtykowy

IK8810

Przełącznik czasowy do klatek schodowych

RK8810/100

Przełącznik czasowy do klatek schodowych

IK8810/001

Przełącznik czasowy do klatek schodowych

RK8810/001

Przełącznik czasowy do klatek schodowych

IK8810/002

Przełącznik czasowy do klatek schodowych

RK8810/002

Przełącznik czasowy do klatek schodowych

IK8810/003

Przełącznik czasowy do klatek schodowych

RK8810/003

Przełącznik czasowy do klatek schodowych

IK8810/004

Energooszczędny przełącznik czasowy

RK8810/004

Energooszczędny przełącznik czasowy

IK8810/005

Przełącznik sterowania wentylatorem

RK8810/005

Przełącznik sterowania wentylatorem

RK8810/006

Energooszczędny przełącznik czasowy

IK8813

Przełącznik energooszczędny

OA8823

Przełącznik energooszczędny

IK8814

Przełącznik czasowy światła

OA8824

Przełącznik czasowy światła

IK8825

Przełącznik czasowy światła

OA8825

Przełącznik czasowy światła