Wprowadź wyszukiwanie

Selektor produktów

LEGENDA:
– NO – styk normalnie otwarty
– NC- styk normalnie zamknięty
– NOrd – styk normalnie otwarty z opóźnieniem
– S – śrubowe
– PS – terminal śrubowy
– PC – terminal zapadkowy
– PT – terminal wtykowy

BN5930.48/203

BN5930.48/204

BG5925/920

LG5925/920

BN5930.48

BO5988.47

BO5988.61