Wprowadź wyszukiwanie

Wyłączniki bezpieczeństwa

Wyłączniki bezpieczeństwa z rodziny DOLD SAFEMASTER monitorują różne funkcje bezpieczeństwa, takie jak zatrzymanie awaryjne, przełączanie dwuręczne, mata bezpieczeństwa, bariera świetlna i wiele innych. Wszystkie produkty służą jednemu celowi: bezkompromisowej ochronie ludzi i maszyn.

Moduły awaryjnego stopu

Moduły bram bezpieczeństwa

Moduły mat bezpieczeństwa

Moduły kurtyn świetlnych

Moduły bezpieczne „dwie-ręce”