Wprowadź wyszukiwanie

Modułowy system bezpieczeństwa SAFEMASTER M to optymalne rozwiązanie dla wielu obszarów budowy maszyn i systemów. Funkcje bezpieczeństwa można dostosować do odpowiednich wymagań w sposób efektywny kosztowo za pomocą konfiguracji urządzenia bez oprogramowania.

SAFEMASTER M składa się zasadniczo z czterech modułów: jednostki sterującej oraz modułów wejścia, wyjścia i diagnostyki. Moduł wejściowy z dowolnie wybieranymi funkcjami bezpieczeństwa można przypisać do różnych modułów wyjściowych. Opcjonalne połączenie magistrali polowej umożliwia wizualizację statusu systemu.

Selektor produktów

LEGENDA:
– NO – styk normalnie otwarty
– NC- styk normalnie zamknięty
– NOrd – styk normalnie otwarty z opóźnieniem
– SC – styk półprzewodnikowy
– ES – awaryjny stop
– LB – kurtyna świetlna
– SG – brama bezpieczeństwa
– TH – „bezpieczne dwie-ręce”
– AS – moduł startowy

BH5911.03

Jednostka sterująca

BH5911.22

Jednostka sterująca

BG5913.08/_0__

Moduł wejściowy

BH5913.08/_0__

Moduł wejściowy z izolowanymi wejściami

BG5913.08/_1__

Moduł wejściowy

BG5913.08/_2__

Moduł wejściowy

BG5913.08/_3__

Moduł wejściowy

BG5914.08/_0__

Moduł wejściowy

BH5914.08/_0__

Moduł wejściowy z izolowanymi wejściami

BG5915.08/_1__

Moduł wejściowy z funkcją monitorowania

BG5912.04

Moduł wyjściowy

BG5912.48

Moduł wyjściowy

BG5912.86

Moduł wyjściowy

BG5912.95

Moduł wyjściowy

BG5551

Moduł diagnostyczny dla CANopen

BH5552

Moduł diagnostyczny dla Profibus DP