Wprowadź wyszukiwanie

Urządzenia wielofunkcyjne

Oprócz wielu urządzeń bezpieczeństwa, DOLD oferuje również wysokowydajne, wielofunkcyjne urządzenia i systemy bezpieczeństwa. W ten sposób DOLD integruje coraz większą funkcjonalność z coraz mniejszymi wymaganiami przestrzeni. Wielofunkcyjne wyłączniki bezpieczeństwa oferują optymalne rozwiązania dla wielu obszarów zastosowań w budowie maszyn i systemów. Rozwiązanie SAFEMASTER C, który można konfigurować bez dodatkowego sprzętu, jest tutaj jedną z opcji, podobnie jak modułowy system bezpieczeństwa SAFEMASTER M, który pozwala na ekonomiczne i bezproblemowe dostosowanie funkcji bezpieczeństwa do danego zadania. Dzięki rozwiązaniu SAFEMASTER PRO otrzymujesz system bezpieczeństwa, który możesz dostosować do aplikacji za pomocą zmiennych modułów rozszerzeń.

Wielofunkcyjne przekaźniki bezpieczeństwa

SAFEMASTER C

Modularny system bezpieczeństwa

SAFEMASTER M

Konfigurowalny system bezpieczeństwa

SAFEMASTER PRO