Wprowadź wyszukiwanie

Selektor produktów

LEGENDA:
– NO – styk normalnie otwarty
– NC- styk normalnie zamknięty
– NOrd – styk normalnie otwarty z opóźnieniem
– SC – styk półprzewodnikowy
– S – śrubowe
– PS – terminal śrubowy
– PC – terminal zapadkowy
– PT – terminal wtykowy

NI5061

Urządzenie awaryjnego stopu

BH5904

Moduł monitorowania zaworów

BH5922

Monitor stopu awaryjnego

BL5922

Monitor stopu awaryjnego

NE5020

Przełącznik magnetyczny

NE5021

Przełącznik magnetyczny