Wprowadź wyszukiwanie

Wielofunkcyjne urządzenia kontroli silnika

Selektor produktów

LEGENDA:
– NO – styk normalnie otwarty
– NC- styk normalnie zamknięty
– NOrd – styk normalnie otwarty z opóźnieniem
– SC – styk półprzewodnikowy
– S – śrubowe
– PS – terminal śrubowy
– PC – terminal zapadkowy
– PT – terminal wtykowy

UG9256

Inteligenty starter silnika

UG9256/804

Inteligenty starter silnika z automatyczną korektą sekwencji faz

UG9256/807

Inteligenty starter silnika z automatyczną korektą sekwencji faz

UG9410

Inteligentny starter silnika

UG9411

Inteligenty starter silnika