Wprowadź wyszukiwanie

Przekaźniki hamowania silnika

Selektor produktów

LEGENDA:
– NO – styk normalnie otwarty
– NC- styk normalnie zamknięty
– NOrd – styk normalnie otwarty z opóźnieniem
– SC – styk półprzewodnikowy
– S – śrubowe
– PS – terminal śrubowy
– PC – terminal zapadkowy
– PT – terminal wtykowy

BI9034

Elektroniczny przekaźnik hamowania silnika

BA9034N

Elektroniczny przekaźnik hamowania silnika

BI9023

Przekaźnik hamowania silnika

BN9034

Przekaźnik hamowania silnika

GB9034

Przekaźnik hamowania silnika

BI9028

Urządzenie łagodnego rozruchu z hamowaniem DC