Wprowadź wyszukiwanie

Kontrolery prędkości

Selektor produktów

LEGENDA:
– NO – styk normalnie otwarty
– NC- styk normalnie zamknięty
– NOrd – styk normalnie otwarty z opóźnieniem
– SC – styk półprzewodnikowy
– S – śrubowe
– PS – terminal śrubowy
– PC – terminal zapadkowy
– PT – terminal wtykowy

IN9017

Kontroler fazy

SX9240.01

1-fazowy kontroler prędkości

SX9240.03

3-fazowy kontroler prędkości